Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które pozyskujemy od Klientów w ramach świadczenia usług i sprzedaży naszych produktów:

1. Kto jest administratorem Twoich danych ?

Administratorem danych jest Remigiusz Cyganek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Solemnis Remigiusz Cyganek z siedzibą w Puńcowie (43-400), ul. Widokowa 7, wpisaną do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5482618616, REGON: 243346948, zwaną dalej Solemnis.

Dane osobowe, które zbieramy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2. Jakie Twoje dane przetwarzamy ?

Zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, posiadasz więc pełną kontrolę nad rodzajem danych, które nam przekazujesz.

Przetwarzamy dane, które podajesz w ramach korzystania z naszych usług i kupna naszych produktów jako Klient Solemnis. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych są to dane teleadresowe: imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jeśli piszesz do nas przez skrzynkę mailową są to dane teleadresowe plus Twój adres e-mail. Jeśli jesteś Przedsiębiorcą dodatkowo proszimy o podanie nazwy firmy oraz numeru NIP/VAT-EU.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane ?

Twoje dane zbieramy w celu wykonania umowy sprzedaży, czyli obsługi zamówienia, dostarczenia Ci produktu – jego wysyłki, wystawienia faktury. Podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży.

Zebrane dane przetwarzamy następnie w celach podatkowych i rachunkowych.

Dane przechowujemy w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogących wyniknąć z korzystania z usług Solemnis, tj. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

4. Czy istnieje wymóg podania danych ?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić realizację zamówienia tj. dostarczenia produktu na odległość.

5. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane ?

Twoje dane możemy przekazać dostawcy usług, z których korzysta Solemnis na podstawie umowy, jest to dostawca świadczący usługi księgowe i informatyczne.

W przypadku realizacji zamówienia na odległość, Twoje dane możemy przekazać firmom kurierskim bądź Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

Twoje dane możemy również przekazać, w przypadku skierowania do nas żądania, podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. W szczególności chodzi o jednostki organizacyjne Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji elektronicznej.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

W ramach realizacji umowy sprzedaży, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania tejże umowy, w szczególności realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (maksymalnie 10 lat).

7. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas przysługują Ci następujące prawa:

– prawo do dostępu do Twoich danych, uzyskania ich kopii, uzyskania informacji o celach, kategoriach, odbiorcach i czasie przetwarzania;

– prawo żądania sprostowania danych, tych niekompletnych czy nieprawidłowych;

– „prawo do bycia zapomnianym” czyli prawo do usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, które przetwarzamy. W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia Twoich danych, a my odpowiemy na takie żądanie, z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów;

– prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych; w tych czterech ww. przypadkach prosimy o kontakt mailowy.

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Używanie plików cookies

Solemnis może wykorzystać pliki cookies do lepszej obsługi oraz sprawdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Cookies są to małe fragmenty informacji, wysyłane przez serwer i zapisane po stronie użytkownika które je stworzył. Większość plików cookies trwa tylko przez jedną wizytę na stronie. Nikt inny nie odczyta informacji, które pozwoliłyby skontaktować się z Państwem. Instrukcję zarządzania plikami cookies znajdą Państwo na stronach producentów przeglądarek internetowych.